blog-img

Berghuis Retail Intelligence Consultancy & Concepts

  • status icon date
  • status icon category
  • status icon category

Ontwerp logo, huisstijl posters en online banners

Voor Bricc, Berghuis Retail Intelligence Consultancy & Concepts, heb ik een aantal logo’s waaronder Bricc, SportMonitor, SchoenMonitor en BakkerijMonitor gemaakt. Ook de huisstijl, en online banners heb ik ontworpen.
Bricc had als wens een logo te hebben waarbij naar voren komt dat ze marktcijfers geven aan retailorganisaties.

Bricc is een zelfstandig adviesbureau dat zich specialiseert in het implementeren van bedrijfsvergelijkingsconcepten voor retail,- en franchiseorganisaties. Daarnaast adviseert BRICC ondernemers en (retail) organisaties op bedrijfskundig vlak om hun rendement structureel te verbeteren.

Expertise: concept | ontwerp | website

Zie website Bricc voor meer info